Autoplin je tečna bezbojna smjesa propana (C3H8) i butana (C4H10), te viših ugljovodonika (etana i propilena).

Autoplin je idealan za korišćenje u automobilima jer ima odlična fizičko-hemijska svojstva (visok oktanski broj, laka isparljivost, lako stvaranje homogenih smjesa,  ...) koje imaju povoljan uticaj na rad motora. Osim što je idealan za korišćenje u automobilima, upotreba autoplina osjetno smanjuje zagađenje okoline zbog manjih emisija štetnih gasova u procesu sagorijevanja.

 

Autoplin uređaj funkcioniše tako što se umjesto ubrizgavanja benzina u komoru za sagorijevanje "ubacuje" propan-butan smjesa. Pri paljenju vozilo se pokreće na benzin a automatski sistem nakon vrlo kratkog vremena prebacuje režim vožnje sa benzina na plin, sasvim neosjetno za vozača.

Copyright © 2015. Auto plin Kragulj | Design by DesignDreams